Het Suikerpark – Veurne

Team DELVA Landscape Architecture / Urbanism onder leiding van ION, wint in Veurne (2017) en start met de ontwikkeling van een nieuw groen stadsdeel op de cultuurhistorische site.

De suikerplas als onderdeel van het Suikerpark

Als naam voor de grootschalige herontwikkeling werd gekozen voor Suikerpark; een titel die duidelijk de transformatie aangeeft van de louter industriële functie die de Suikerfabriek-site tot 2005 uitoefende naar een multifunctioneel karakter met een mix van  wonen en werken, groene pleinen en een natuurpark. De te ontwikkelen hectares zullen een geheel nieuw, groen stadsdeel vormen tussen de historische stad en de dijken rond een veelheid van waterbekkens.

Het Suikerpark: een nieuwe, productieve, duurzame wijk

Het is een plek waar wonen en werken samen komt te midden van een groene oase. Wonen of ondernemen in het Suikerpark betekent ‘duurzaam leven’ in optima forma. Het Suikerpark biedt mogelijkheden voor gezinnen en bedrijven, jong en oud. De toekomst van de stad ligt in innovatieve woonconcepten en het aanbieden van productieve ruimtes. Het kloppend hart van de nieuwe site wordt het Suikerplein: een inspirerende ontmoetingsplaats met onder meer een incubator voor start-ups, horeca, verrassende werkateliers gekoppeld aan kleinhandel, complementair aan de binnenstad. Zo wil Suikerpark een magneet worden voor startende ondernemers en bedrijven. Dit gebeurt onder meer door het faciliteren van coaching en financiële steunmaatregelen aan jonge innovatieve bedrijven vanuit de ontwikkeling ‘Suikerpark’.

Plankaart: Het Suikerpark, gevormd door zijn dijken, kent veel vrije ruimte en uitgekiende plekken om te zitten en te rusten, te zien en gezien te worden en natuurlijk mensen te ontmoeten

Het Suikerpark, gevormd door zijn dijken, kent veel vrije ruimte en uitgekiende plekken om te zitten en te rusten, te zien en gezien te worden en natuurlijk mensen te ontmoeten. Met het ontwerp krijgt Veurne er een landschapspark en stadsplein bij

Duurzaam leven

Wonen op de Suikersite betekent ‘duurzaam leven’ in optima forma. Dat zie je terug. In stedenbouw, hergebruik, slim ontwerp, maar ook in techniek. Om verschillende redenen leent het plan zich voor duurzame, organische gebiedsontwikkeling. Het plan biedt flexibiliteit, zoekt naar de balans in water, materiaal, energie en voedsel en speelt in op behoeftes van omwonenden en de toekomstige bewoners. Het model is ontvankelijk voor de initiatieven die aangereikt worden op het moment dat men met de eerste fase of latere fases aan de slag gaat. Er wordt op een eenvoudige wijze een EPC van 0 behaald. Het plaatsen van PV-panelen en werken met bodemwarmte is een onderdeel van de uitwerking hiervan. Groene daken zorgen dan weer voor minder warmteverlies. Tevens zorgen de groene daken voor het bufferen en vertraagd afvoeren van water. Water dat bij het afvoeren opgeslagen wordt om in de woning te gaan hergebruiken. Wateroverschot wordt geïnfiltreerd tussen woning en dijk. En levert een bijdragen aan het omhoog brengen van de grondwaterstand.

Wonen bij het Suikerpark betekent duurzaam leven in optima forma, In stedenbouw, hergebruik, slim ontwerp, maar ook in techniek

Het herdachte watersysteem binnen een werkend landschap

Het plan reduceert en vertraagt het afvoer van water en kan zich zo eenvoudig inschrijven in het watersysteem op grote schaal. Het geeft een bijdrage aan de reducering van wateroverlast op regionale schaal. En dat is waar we voor staan en wensen aan mee te werken met dit ingenieus plan.

Water vormt een duidelijk onderdeel van het DNA van de totale site.Uitgangspunt binnen het plan is dat regenwater geen belasting vormt voor het rioolstelsel en een positief effect te genereren voor de dalende grondwatertafel.

Water vormt een duidelijk onderdeel van het DNA van de totale site

we zetten in op een kwalitatieve uitbreiding om het doordachte ingrepen opnieuw een attractieve pool te maken van deze wondermooie stad

Deze infiltratieruimte vormt de rand van het park en tevens de grens tussen wonen en park

Elementen

De site is bij de eerste aanblik lommerrijk en weelderig groen. Bij het beter kijken ademt de site een mysterieus verleden. De vele decantatiebekkens waren het resultaat van het creëren van een werkend landschap. De krachtige uitstraling van een werkend landschap wensen we niet te verliezen maar te duiden. Zo behouden we ook de grootse betonplaat als actief plein binnen het landschapspark, de fundering van de silo ten behoeve van het parkpaviljoen met uitkijktoren.

Al deze elementen vormen een krachtige familie van elkaar, Ze worden gemaakt en/of afgewerkt met een terugkerende detaillering en materialisatie

Deze familie van elementen vormt de basis voor alle andere elementen in het park en landschap

Al deze elementen vormen een krachtige familie van elkaar. Ze worden gemaakt of afgewerkt met een terugkerende detaillering en materialisatie. Deze familie van elementen vormt de basis voor alle andere elementen in het park- en natuurlandschap. Het vogelspothuis, liggend over de dijk en uitkijkend over de waterspiegel van een bassin,de banken, de verstevigingen van de hoeken van de taluds en zelfs de doorgangen door de dijken worden gemaakt met hetzelfde materiaal en dezelfde detaillering.

Vier landschappelijke sferen

De vier sferen zorgen voor complexiteit en gelaagdheid van de openbare ruimte en parklandschap en juist dat maakt dit gebied zo verleidelijk. Het contrast tussen het binnenhoven en de weidsheid daarbuiten, de beslotenheid binnen de vier parkkamers en het uitkijken vanuit een vogelspotplek over het water. Het aangenaam stedelijk plein versus groen veld. Al deze contrasten geven spanning en verrassing aan het gebied die zorgt voor de hier zo passende en unieke sfeer.
De vier sferen zijn de dijken, park, binnenwereld en het Suikerplein.

De vier sferen zorgen voor complexiteit en gelaagdheid van de openbare ruimte en parklandschap en juist dat maakt dit gebied zo verleidelijk

Binnenwerelden: In het gebied zijn 5 groene binnenwerelden. Hier bevindt zich een interessante overgang tussen publiek en privé terrein, ontmoeting wordt gefaciliteerd door middel van deelruimtes en een gezamenlijke kas.

Dijken: Het systeem van dijken opent zich als het ware naar de woongemeenschap en vormt zo een onverwacht spel van spannende lijnen bij de overgang van stad naar landschap.

In de binnentuinen bevindt zich een interessante overgang tussen publiek en privé terrain, Ontmoeten wordt gefaciliteerd door middel van deelruimtes en een gezamelijke kas

Het systeem van dijken opent zich als het ware naar de woongemeenschap, Zo vormt het een onverwacht spel van spannende lijnen bij de overgang van stad naar landschap

Suikerpark: De ruimtelijke identiteit van het park vindt zijn basis bij het natuurpark van de decantatiebekkens. Dijken vormen in het Suikerpark de grens tussen natuur en cultuur. Het park wordt gevormd met natuurlijke materialen, staat in voor waterberging en ecologische meerwaarde, faciliteert sport en spel maar ook ontmoeten en is ten allen tijde genereus in zijn opzet.

Suikerplein: Het Suikerplein, gemarkeerd door de Suikertoren maar tevens ook door het oude entreegebouwtje van de Suikerfabriek. Een interessant ontmoeting opstaat tussen oude en nieuw. Ze vormen samen de inspirerende randen van een omsloten mineraal plein dat aan een zijde naadloos overloopt richting het Suikerpark.

De ruimtelijke identiteit van het park vindt zijn basis bij het natuurpark van de decantatiebekkens en eindigt in de centrale ruimte: het Suikerplein

Het Suikerplein, gemarkeerd door de Suikertoren, maar ook door het bestaande gebouwtje, de incubator van het Suikerpark

Aan de reeks van binnenwerelden voegen we de waterkamer er aan toe: de Suikerplas. Een unieke plek aan het open water dat niet alleen privé is maar eerder een onderdeel vormt van het Suikerpark.

Dit moet een plek worden met diepe privé tuinen die naadloos overlopen in een collectieve groene ruimte. De overgang tussen publiek en privaat wordt gevormd door een pad dat op bepaalde plekken transformeert tot een lange zitbank of collectief pleintje. Centraal in de ruime staat de deelkas.

Het Suikerplein als entréeplein en centrale ruimte van het Suikerpark, Stedenbouwkundig en ruimtelijk vormt het de verbinding tussen dorp en landschap

Locatie
Veurne
Status
DO
Opdrachtgever
ION, West-Vlaamse Intercommunale (WVI)
Samen met
Topokor, B-Architecten, A1 planning, Denc-studio, CroonenBuro5, Common Ground, Antea Groep, 3E
Tomas Degenaar MSc
Steven Delva MLA
Sander van den Bosch ing.
Rogier Hendriks MSc
Lesley Thoen ing.
David Sullivan MLA