HOLT - Groningen

Half park – half stad. De verdichtingsopgave van de stadsrand wordt ingezet om radicaal te vergroenen.

Iedereen verdient een plek om fijn te kunnen te leven. En daarom zijn wij ontzettend trots dat we met het ontwerp HOLT het aanbestedingstraject van de Alo-locatie in Groningen hebben gewonnen. HOLT is ontstaan vanuit de een unieke samenwerking met de architecten van Powerhouse Company, Houben van Mierlo, Vector-i en landschapsarchitect DELVA in opdracht van de opdrachtgevers MWPO met Nijestee en Nijhuis Bouw.

‘’Holt was op alle fronten het beste. Het scoort met name hoog op duurzaamheid, groen en leefkwaliteit’’, volgens Van der Schaaf. ,,Ik kan wel zeggen dat we hier heel verheugd mee zijn. De toon is gezet voor hoe de ontwikkeling van Groningen er de komende jaren uit moet zien.’” Wethouder Roeland van der Schaaf

We zetten in op specifieke kwaliteiten: wonen in groen en natuur, hoogwaardige buitenruimtes en aantrekkelijke programmering

HOLT markeert het scharnierpunt waar de stad en het landschap elkaar ontmoeten. Aan de westzijde wordt het plangebied begrensd door de parkzone: een ecologische groenstructuur die het omliggende polderlandschap de stad in trekt. Samen met de Sportvelden, het Stadspark en de Piccardthof vormt de parkzone een groene wig. Aan de oostelijke zijde ligt het deel dat wij het Corpus Kwartier noemen. Een sterk cluster van met name zorgorganisaties met als anker het Martini Ziekenhuis. Met HOLT als impuls kan het Corpus Kwartier transformeren tot een groen, bruisend, gemengd stadskwartier.

Door de ecologische zone letterlijk het plan in te trekken ontstaat een bos waarin gewoond kan worden. Het versterkt de ecologische kwaliteiten van de omgeving en biedt een uniek woonmilieu in de stad Groningen.


De bouwmassa's openen zich naar de parkzone. Het groen ligt tot aan de voorgevel

HOLT omarmt de parkzone en zet in op een radicaal groen plan. Het weelderige groen van de parkzone wordt het plangebied op getrokken en gaat de relatie aan met de bebouwing, waarbij er interessante, zachte overgangen ontstaan tussen wonen en natuur. Het hart van HOLT transformeert zo tot een parkbos. 

Enerzijds om de ecologische structuur kracht bij te zetten en (her) nieuw(d)e biotopen voor flora en fauna te activeren. Anderzijds ook om een bijzonder en prettig woonmilieu en microklimaat te creëren. Een bos is klimaatbestendig, de bodem neemt aanzienlijk meer regenwater op dan een verharde omgeving en het kan er overdag en ’s nachts tot 4 graden koeler zijn dan in een verstedelijkte omgeving.

Daarnaast stimuleert een bos een gezonde levensstijl voor een fysieke en mentale gezondheid. Mensen bewegen er gemiddeld meer en ontmoeten elkaar in het groen, waar de bomen de lucht zuiveren en CO2 opslaan. Vanuit die krachtige eigenschappen van de natuur is ons plan ontwikkeld. 

Een gemoedelijk hof waar men samenkomt om te eten: de hoven vormen de intermediair tussen de parkzone en de straten

De nieuwe bebouwing en het radicale groen gebied gaan de dialoog aan en vormen samen één systeem, voor flora, fauna en de mens 

Het bos – rust
De parkzone vormt het groene hart van de ontwikkeling. Het lommerrijke groen uit de parkzone wordt doorgezet in het binnengebied van ons plan. Het nieuwe groen vormt een landschapseigen bosrijke omgeving, waar gesloten en open plekken elkaar afwisselen

De hoven – reuring
De hoven vormen de intermediair tussen de parkzone en de straten. Hier ontstaat reuring en een prettige sociale controle. De woningen krijgen ieder een mandelige voorzone, waar ruimte is voor persoonlijke expressie.

Programma
HOLT wordt een groene wijk met internationale allure waar iedereen welkom is. In HOLT bieden we ruimte aan 320 woningen gecombineerd met een aanzienlijk commercieel programma met een mix van kantoren, medische bedrijven en horeca waardoor een heel nieuw levendig gebied ontstaat

We zijn trots op dit ontwerp en dat we deze radicale bijdrage mogen leveren aan de gezonde stad. HOLT is het resultaat van onze visie op het bouwen aan gezonde steden en wijken, met een hoge kwaliteit van leven. Groningen is zo’n stad en HOLT wordt zo’n wijk.

Locatie
Groningen
Status
gewonnen tender
Opdrachtgever
MWPO, Nijhuis Bouw, Nijestee
Samen met
Powerhouse Company, Houben / Van Mierlo, Vector.i, Proloog (renders)
Li Qian