Horizon+ - Zonienwoud

Het sterk verstedelijkte landschap rondom Brussel staat meer dan ooit onder druk. Dit landschap, dat gekenmerkt wordt door urban sprawl, suburbane kernen en een verknipt landschap, heeft een innovatieve en  domeinoverschrijdende visie nodig.

Netwerk van open ruimteverbindingen en weerbare dropen vormen samen een leesbaar landschap

Horizon+ zoekt naar de mogelijkheden om dit landschap door te laten evolueren waarbij de leesbaarheid terugkeert. Het onderzoeksgebied is het areaal van de gemeentes Sint-Genesius-Rode, Overijse, Hoeilaart en Tervuren.

Natuurlijke systeem als basis voor ingrepen, die in dit geval antwoord geven op de wateropgave

Er wordt gezocht naar mogelijkheden een robuust groen netwerk te ontwikkelen van open ruimte verbindingen, die op een grotere schaal het Zoniënwoud verbinden met het Hallerbos en Meerdaalwoud

Daarnaast wordt gekeken hoe de suburbane kernen kunnen door-evolueren tot vitale dorpskernen, die goed verbonden zijn met het omliggende landschap.

Een robuust groen netwerk te ontwikkelen van open ruimte verbindingen, die op een grotere schaal het Zonienwoud verbinden met het Hallerbos en Meerdaalwoud.

De overgang van het beekdal en de bosrand

Locatie
Zonienwoud
Status
Studie
Opdrachtgever
Horizon+
Samen met
DELVA - Plusoffice Architects