Kop Zuidas - Amsterdam

Kop Zuidas kent twee gezichten. Aan de ene kant de internationale Zuidas, met de snelweg aan je voeten en een OV-knoop om de hoek waardoor je zo op Schiphol maar ook zo in de binnenstad staat. Aan de andere kant een intieme woonwijk, met de Amstel en het groene Amstelpark binnen handbereik. De Zuidas is op zoek naar een verbreding van doelgroepen. Een nieuw concept en een programma met een eigen en herkenbare uitstraling die er uitspringen in hun omgeving. Ons antwoord op de ontwerpopgave van ‘A10 strook Kop Zuidas’ richt zich op het aantrekken van de dynamische stedeling naar Kop Zuidas. Dit doen we door een divers programma te huisvesten en een gebouw te ontwerpen dat slim inspeelt op de behoeften van deze dynamische doelgroep.

De groene ontmoetingsplek van Kop Zuidas

REBEL ligt tussen de kalme Rivierenbuurt en de zakelijke uitstraling van de Zuidas en is programmatisch en architectonisch zowel aanvullend als contrasterend met beide. REBEL vult een belangrijke niche in de stedelijke dynamiek. REBEL heeft een eigen, krachtige identiteit en is van alle zijden herkenbaar aan een driedimensionaal raamwerk dat naast robuust en flexibel ook open en transparant is. Dit raamwerk biedt de vrijheid om openingen, buitenruimten en vides te creëren die het kwalitatief hoogwaardig wonen, werken, consumeren en recreëren in het complex tonen. Groen is alom aanwezig; in, om, op en bij het gebouw.

De groene pit van de REBEL

De entree gaat een relatie aan met de omgeving terwijl het tegelijkertijd past in de grid van de architectuur

Identiteit en toekomstwaarde

De eigen, krachtige identiteit van REBEL is van alle kanten zichtbaar door zijn driedimensionale raamwerk. Deze constructie biedt de vrijheid voor een programmatisch innovatieve invulling zonder dat het gebouw zijn karakter en samenhang verliest. Het grid faciliteert uiteenlopende functies, bij aanvang en in de toekomst.
Ruimtelijk is het mogelijk om binnen de kaders vloeren en wanden aan te brengen. Echter, het weglaten ervan heeft een veel krachtiger effect: openingen, buitenruimten en vides tonen het kwalitatief hoogwaardig wonen, werken, consumeren en recreëren in het complex.

Programma

De begane grond van REBEL is dé plek voor interactie. Deze stedelijke huiskamer is dé ontmoetingsplek voor zowel de gebruikers en bewoners van het gebouw als voor de buurt en wordt daarom zowel overdag als ‘s avonds geactiveerd.
Het hart van de plint toont de flexibiliteit van de voorgestelde structuur optimaal omdat hier de meeste ribben zijn verwijderd. Dit brengt licht en lucht in het diepe volume. Met de vides die zo ontstaan, worden verdiepingen visueel en fysiek met elkaar verbonden en we stellen ons boven de plint dan ook een open ruimtes voor met kathedraal-achtige proporties. Door de hofvorm van de bovenbouw valt via de royale vide zelfs daglicht binnen tot op de vloer van de plint.

De REBEL bied ruimte voor verschillende typen van wonen en werken in de stad

Een compleet duurzaam en circulair systeem zorgt voor een gezond gebouw om in te verblijven

De groene kwaliteit van de dakterrassen wordt naar binnen getrokken zodat er een groen hart voor de gebruikers en bezoekers van de REBEL ontstaat

Ruwe bolster, groene pit

REBEL wordt gerealiseerd met eerlijke, neutrale en onbewerkte materialen. De gevelelementen van ruw, gerecycled beton tonen waar wordt gewoond en gewerkt; de kaders van onbehandeld larikshout omlijsten de publieke delen.
Dit samenspel onderstreept het karakter van REBELS’s ruwe bolster. En die pit, die is groen: een weldadige keur aan planten en bomen bevordert het werkklimaat en de akoestiek in de collectieve ruimtes binnen en verzacht het dak en de gelaagde buitenzijde van het complex. Door de zichtbaarheid van de groene daken en interieur geven ze uitdrukkelijk vorm en uitdrukking aan duurzaamheid en gezond leven. Zij vormen de basis van een natuur-inclusief gebouw met een optimaal leefklimaat dat zowel visueel als op het gebied van luchtkwaliteit en watergebruik een versterking vormt van het ontwerp.

De groene daken halen fijnstof uit de lucht voor een gezonden klimaat en vertragen het regenwater wat onder het souterrain wordt gebufferd voor momenten waar het water wordt gebruikt voor bewatering van de talloze groene binnenruimtes.

De REBEL vormt zo een geen anoniem, naar binnen gekeerd gebouw maar juist een gebouw dat zijn duurzaamheid en divers gebruik wil laten zien, zowel overdag als in de avond.

Tender Kop Zuidas

De Gemeente Amsterdam schreef dit jaar een tender uit voor een woon-werk-gebouw op de ‘A10-strook Kop Zuidas’. De laatste ronde van de aanbesteding, waarvoor vier partijen waren geselecteerd om een ontwerp in te dienen, is eind november afgerond met het aanwijzen van AM met Team V Architectuur voor verdere uitwerking van hun plan Crossover.

Een uniek uitzicht vanaf de snelweg op de REBEL

Locatie
Amsterdam
Status
Prijsvraag
Opdrachtgever
Synchroon
Samen met
Studioninedots, Skonk, Eigen Haard, Techniplan, MIR en Proloog