Leeuwesteyn - Utrecht

Leeuwesteyn Utrecht ligt op een unieke plek aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Vlakbij de Daphne Schippersbrug en de Utrechtse binnenstad zullen, te midden van groen, 32 royale herenhuizen en 8 appartementen worden gebouwd. Dit rond een collectieve groene binnentuin. De woningen kenmerken zich door optimale flexibiliteit. Wonen, werken en zorgen kunnen moeiteloos onder één dak worden samengebracht. Een fraai in het oog springend kenmerk is de diversiteit in architectuur. De eigentijdse interpretatie van typisch Utrechtse stijliconen geeft het ontwerp een uniek, ronduit Utrechts, karakter.

Verbinding oud en nieuw Utrecht

Leeuwesteyn is de laatste grote ontwikkellocatie van Leidsche Rijn. Een langgerekt stuk grond, ingeklemd tussen Leidsche Rijn Centrum, de Leidsche Rijn, het Amsterdam-Rijnkanaal en het Willem-Alexanderpark op de landtunnel van de A2. De locatie heeft een stedelijke oriëntatie. Door de nieuwe fietsbrug verliest het kanaal zijn barrièrewerking en vormt Leeuwesteyn een centrale ruimte in de stad. De verbinding van oud en nieuw Utrecht.

Sfeerbeeld van Groene Hof

Collectiviteit

We geloven in de kracht van het collectief. Een sociaal sterke wijk werkt wanneer iedereen hier onderdeel van uitmaakt. Dat stimuleren we zowel in het ontwerp als een collectief programma op verschillende schaalniveaus.

Diversiteit

We ontwikkelen een plek waar een brede doelgroep zich thuis voelt. Dit vraagt om diversiteit in het gevelbeeld en een plek waar het individu op maat wordt bediend middels een gedifferentieerd woningaanbod.

Herkenbaarheid

Door middel van een overkoepelende Utrechtse architectuurstijl, uniek woon/werkconcept en krachtige binnenwereld wordt een herkenbare woonomgeving geleverd waar bewoners trots op zijn.

Geborgenheid

We maken een fijne en comfortabele woonomgeving. Door middel van gesloten woonblokken, een ruime publiek toegankelijke binnentuin en fijne tuinen ontstaat er een interessante gelaagdheid van openbaar, publieke en privé. We creëren zo de gepaste geborgenheid waar we naar streven.

Verbondenheid

Het woonblok vormt de schakel tussen de laan en het park aan het open water. Dit niet gesloten maar toegankelijk. Een genereuze poort aan de laan wordt aangevuld met andere poorten. Elke zijde heeft zijn entree richting publiek park of andersom richting besloten binnentuin.

Plankaart Groene Hof

Conceptschema’s Groene Hof: Waterinfiltratie, Routing, Rolstoel toegankelijke entrees, Groene ruimtes, Ruimte voor collectieve voorzieningen in de binnentuin, Oplossing hoogte verschil

Verbinding

Het groene hof vormt een verlenging van de privétuinen en -terrassen. De overgang van privé naar collectief is vormgegeven met rijke vaste-plantenborders en een pad. Dit pad doet alle tuinen en terrassen aan en vormt in de hof de toegang tot de bebouwing.

Binnentuin vormt het collectief hof

Doordat bewoners zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor een plek, ontstaat er een vorm van verbondenheid en samenhorigheid. Dit heeft een positief effect op de sociale controle en veiligheid. In plaats van ieder voor zich, komt men erachter dat door ontmoetingen voordelen ontstaan. Binnen het woonblok creëren we een groene en aangename binnentuin die we aan de bewoners geven. Een gebied waar de privé tuinen eindigen in een collectief pad met zitrand.

Profiel waterinfiltratie binnen plan

Collectief versus privé

De collectieve groene ruimte vormt een verlenging van de privé-tuin. Privé en collectief wordt gescheiden door een rijke vaste-plantenborder en het publiek pad omzoomd door een zitrand. Het pad doet alle tuinen aan en vormt dus ook de toegang voor de woning of praktijk via de tweede zijde. Het ensemble van pad en bank vormt het carré van het hof. Een element dat verbindingen legt, toegang verschaft, ontmoetingen laat plaatsvinden en zitgelegenheid creëert. Een sterk element vervangt hekken en schuttingen etc. een bewaker van de sociale ruimtelijkheid. Opgetild in het vlak ligt de groene oase. Het hof vormt zo een onlosmakelijk onderdeel van de leefkwaliteit van de toekomstige bewoners.

Water

De beperkte mate van verharding maakt het mogelijk om het regenwater af te koppelen van het riool. In de tuinen wordt infiltratieruimte voor hemelwater gecreëerd. Ze bufferen veel water en vertragen en reduceren de afvoer daavan. Water van daken wordt bewaard in regentonnen om vervolgens in de tuinen, terrassen en de hof te worden gebruikt. Het spel van water boeit iedereen. De geul in het wandpad maakt dat spel zichtbaar. Bij hevige regenval stroomt het water daarin van hoog naar laag. Het creëert spektakel.

Locatie
Utrecht
Status
In uitvoering
Opdrachtgever
LINQ Vastgoedontwikkeling
Samen met
FARO Architecten