Leopoldskazerne - Gent

Team B2AI, SergisonBates, 360architecten en DELVA winnen tender voor herontwikkeling Leopoldskazerne te Gent. De site in het hart van Gent zal oa. het nieuwe Provinciehuis voor Oost-Vlaanderen, 80 appartementen, hotel, Hogeschool voor de kunsten en een nieuw stedelijk park huisvesten.

Het provinciehuis wordt een levendig en uitnodigend huis temidden de wijk en de stad

Het Provinciehuis wordt een levendig en uitnodigend huis temidden de wijk en de stad. Het nieuwe Provincieplein opent zich naar het Citadelpark en de Ringlaan, genereuze openingen in de plint openen het huis rondomrond naar de publieke ruimte. Ze tonen aan stad en wijk een actieve, dynamische en hedendaagse overheidsinstelling, geworteld in maatschappij en context.

De toegang vanaf de Charles de Kerckhovelaan is ruim en uitnodigend

Hedendaagse en historische architectuur vormen samen een rijk geschakeld en uniek ensemble, een baken in de stad

De toegang vanaf de Charles de Kerckhovelaan is ruim en uitnodigend. De voormalige blinde kazernemuur maakt hier plaats voor een lichte, open luifel die de perimeter markeert en tegelijk de hele site opent naar het groene Provincieplein en de inkom van het Provinciehuis.

Het spel van typische kazernegebouwen wordt aangevuld met nieuwbouw die verbindt en zelfbewust plaats inneemt in het geheel.

 

Hedendaagse en historische architectuur vormen samen een rijk geschakeerd, uniek ensemble – baken in de stad

 

Het nieuwe, open provincieplein in het hart van het provinciehuis verzamelt de toegang tot het provinciehuis, restaurant, cafe, en het kloppend hart van het nieuwe gebouw. Het zonneterras in het groen kader en met zicht op het paradeplein en het Citadelpark, wordt een unieke nieuwe bestemming in Gent.

Het concept van een polyvalente, collectieve ondersteunende laag ten dienste van de ganse wijk hebben we ter harte genomen. Centraal onder het paradeplein – aangelegd als groen buurtpark – bevindt zich de kern van deze multifunctionele laag.

De patio zorgt voor een optimale werkomgeving en vormt een directe schakel tussen het groene plein en de multifunctionele ruimte.

De patio zorgt voor een optimale werkomgeving en vormt een directe schakel tussen het groene plein en de multifunctionele ruimte

Hernieuwde adressering

De Leopoldskazerne heeft altijd met haar rug naar de stadsomwalling gelegen. Ook in de oorspronkelijke plannen na slechting van de stadswallen (uit 1874), was een nieuw bouwblok gepland tussen het Citadelpark en de kazerne. Wat nu de Charles de Kerckhovelaan heet werd als parkweg rond het nieuw aan te leggen Citadelpark voorzien. De Leopoldskazerne adresseert zich in de toekomst juist aan de Charles de Kerchovelaan, en daarmee aan het Citadelpark.

Plankaart

Park voor buurt en stad

De ruimtelijke krachtlijnen die naar voren komen uit de stedenbouwkundige inpassing en het historisch kader vormen de basis voor een park voor iedereen. Een lommerrijke, omsloten plaats die een veelheid aan buurtfuncties in zich op kan nemen. Van barbecue en speelplekken voor omwonenden tot een buitenterras voor het hotel en voldoende ruimte voor de studenten van het HISK om te werken of te pauzeren. Terwijl de vorm van de paradeplein op een eigentijdse manier af te lezen blijft, zorgen beplantingen, bomen en bloemenweides voor geleding en besloten plekken.

Publieke, gedeelde en private buitenruimte

Het binnenplein is 24 uur per dag toegankelijk en niet afgesloten door hekken. De binnenruimte van het provinciehuis gaat overdag, wanneer het provinciehuis geopend is, deel uitmaken van deze openbare ruimte. Indien nodig is het mogelijk voorzieningen te plaatsen die het park afsluiten van de omgeving. Het gebied tussen de woongebouwen en de buitenste bebouwingsring is gedeelde private ruimte en wordt uitgegeven met de woningen. Deze is niet vrij toegankelijk. Er zijn vooralsnog geen private tuinen voorzien.

‘Leopoldkazerne’: een levendig park voor de stad

De site opent zijn deuren, als bezoeker voelt u zich te gast. Dit in het Leopoldpark maar ook op het manifestatieveld dat zich transformeert naar een levendig buurtpark. Veiligheid ontstaat door de groene ruimten onderdeel te laten worden van de stedelijke doorwaardbare structuren. De site vormt straks niet meer een blinde, ondoordringbare vlek binnen de stad Gent maar een trekker. Een plek waar je graag doorheen gaat van het station richting Sint Pietersplein of het vormt een onderdeel van je dagelijks rondje door de buurt. Een plek waar je afspreekt of met de bewoners een zomerse picknick hebt. Je ontmoet er hotelgasten, bewoners maar ook werknemers of studenten. Het maken van verblijfskwaliteit in een besloten kader zorgt voor bezoekers. Het zijn basisingrediënten voor een veilige buurt. Dit samen met aangename verlichting. Sfeerverlichting maar ook functionele verlichting.

Profiel van de gemeenschappelijke binnentuin voor de bewoners

Een veelheid aan levendige plinten (wonen aan het veld) en terrassen op hoogte die een blik hebben op de groene ruimten

Daarnaast kiezen we ervoor om intensiteit van verlichting af te gaan stemmen met gebruik en moment van de duisternis. Ook creëren we een veelheid aan levendige plinten (wonen aan het veld) en zijn er de terrassen op hoogte die een blik hebben op de groene ruimten. Samen met het creëren van auteurschap bij de toekomstige bewoners en gebruikers ontstaat er een ruimte dat toegeëigend word.

Voor het groene binnenplein heeft de zoektocht naar een balans tussen het historische, strenge karakter en de nieuwe lommerrijke rol die zij zal vervullen voor de omwonenden tot een bijzondere combinatie van materialen en beplantingen geleid. Een verhardingsvlak, die refereert naar de strenge vorm van het paradeplein, legt de basis voor het binnenplein. Een diversiteit aan beplantingen en hoogwaardige materialen creëren een prettig, groen karakter.

Locatie
Gent
Status
Richting bouwaanvraag
Opdrachtgever
MATEXI, DMI Vastgoed
Samen met
360 Architecten, B2Ai Human Centered Architecture, Sergison bates architects en Joris Bourgeois architectural visualisation