LOI 130 - Brussel

Het ontwerp van DELVA in samenwerking met C.F. Møller Architects en B2Ai van het nieuwe hoofdgebouw van de Europese Commissie belichaamt openheid, inclusiviteit en toegankelijkheid. LOI 130 heeft als doel nieuwe normen te stellen voor een duurzame toekomst. Het omvat kantoren, kinderdagverblijven, restaurants, winkels en een bezoekerscentrum dat tot 345.000 mensen per jaar kan verwelkomen.

Het ontwerp van de buitenruimtes van LOI 130 is direct geïnspireerd op de lappendeken van Europese landschappen. Het natuurlijke Europese landschap is een van de elementen die de bewoners van de Europese Unie verenigt. De diverse landschappen trekken zich niets aan van landsgrenzen en weerspiegelen zo de waarden van democratie, inclusiviteit, duurzaamheid en gelijkheid. Door middel van een eenvoudig maar divers en duurzaam ontwerp worden de waarden van de Europese Unie overgebracht naar de stedelijke structuur.

Verschillende Europese landschappen komen terug in het ontwerp

Vijf in Europa voorkomende landschappen zijn in het ontwerp vertegenwoordigd: Atlantisch, Arctisch, Alpine, Centraal en Mediterraan. Een groen netwerk verspreidt zich over de hellingen, binnentuinen en terrassen van het complex. Afhankelijk van hun posities en klimaatcondities, zullen verschillende plant- en boomsoorten uit de Europese landschappen gebruikt worden.

Het in België voorkomende Atlantische landschap vormt de basis voor de transformatie van het lager gelegen terrein. Geïnspireerd op de topografie van de Maelbeekvallei wordt een stedelijk landschap gecreëerd met mooie uitzichten over Brussel. Dit vormt de groene basis voor het nieuwe complex. De voor het publiek toegankelijke ruimtes bieden ruim plaats om zowel in de zon als in de schaduw van het buiten zijn te genieten.

In relatie tot het stedelijke landschap wil het ontwerp een democratisch en natuurlijk hart voor de EU vormen.

Biodiversiteit en natuurinclusiviteit komen terug in de verschillende lagen van het ontwerp

Alle buitenruimtes, al dan niet publiek toegankelijk, zullen hun eigen herkenbare karakter krijgen terwijl de beplanting ook zorgt voor natuurlijke overgangen en gemengde patronen. Het landschap van het nieuwe complex toont een geïntegreerde benadering van landschapsontwerp dat onze gemeenschappelijkheid benadrukt.

De zorgvuldig vormgegeven interface tussen de gebouwen en de publiek toegankelijke ruimtes vormt naast een veiligheidsbarrière ook een alternatieve gebruiksruimte voor zowel werk als ontspanning. Ruimtes waar kennis gedeeld kan worden en toevallige ontmoetingen plaats kunnen vinden. 

 

Het groene hart van het ontwerp geeft ruimte aan duizenden bezoekers per dag

Het landschap van het nieuwe complex toont een geïntegreerde benadering van landschapsontwerp dat onze gemeenschappelijkheid benadrukt.

De 7 uitgangspunten voor het ontwerp van LOI 130

Honderden bomen zullen ter plekke geplant worden. Samen met de drassige zones, vaste beplanting en bos-achtige beplanting vormen de bomen het hoofdingrediënt voor het duurzame en ecologische ontwerp. Langlevende inheemse boomsoorten zoals Quercus, Pinus, Betula, Tilia, Fagus, Platanus, Carpinus, zullen worden gebruikt. Het rijke biodiverse landschapsplan brengt natuur naar het hart van Brussel.

Beplante zones op alle levels binnen het ontwerp geven ruimte aan innovatieve saneringstechnieken, zuiveren de stadslucht, verlagen de buitentemperatuur, zorgen voor hemelwaterinfiltratie, creëren duurzame energie, verminderen windhinder en dragen bij aan biodiversiteit. Maar bovenal zorgt de groene wereld voor een kalme werkomgeving, gericht op duurzaamheid voor milieu, stad en mens.

De twee grote ingesloten binnentuinen zijn groene stilteplekken die de kwaliteit van de werkomgeving verbeteren. Semi-overdekte buitenruimtes bij een kinderdagverblijf zijn geïntegreerd in het landschapsontwerp. Hier is ook ruimte voor het verbouwen van groente en fruit, wat een belangrijke leerfunctie toevoegt aan het geheel. Een combinatie van eigentijdse paviljoenen en verplaatsbaar meubilair binnen de tuinen zorgen voor een flexibele ruimte voor volop activiteiten en bijeenkomsten.

Het centrale plaza verbindt de stad met de hoofdingangen van het nieuwe gebouw, de fietsenstalling en de ingang van het Maelbeek metrostation. Het is een modern, semi-overdekte aantrekkelijke stedelijk gebied dat ruimte geeft aan duizenden bezoekers per dag. De beplanting hier verzacht het gebied, faciliteert strategische veiligheidsmaatregelen en zorgt voor kalmte in het stedelijk landschap. 

Het centrale plaza verbindt de stad met de hoofdingangen van het nieuwe gebouw en de ingang van het Maelbeek metrostation

Klik hier voor meer informatie over de prijsvraag

Locatie
Brussel
Status
3de plaats in internationale prijsvraag
Opdrachtgever
Europese Commissie
Samen met
CF Møller Architects, B2Ai, VK Engineering, Transsolar Energietechnik, Proloog.tv (renders)