Nieuw Brugge - Brugge

De unieke historische kwaliteit van Brugge opnieuw uitgevonden voor morgen, dat is Nieuw Brugge. Op het WVI-terrein komt een nieuwe parkachtige inbreidingswijk, ontwikkeld als voorbeeld van verbinding tussen de historische kwaliteiten van de binnenstad en de leefbaarheidsambities voor de toekomst. DELVA heeft een opzet gemaakt waarbij drie karakteristiek uiteenlopende historisch geïnspireerde woontypen één stedelijke eenheid vormen, verbonden door het parkachtige groene landschap.

Het WVI-terrein ligt op een prominente locatie net buiten het stadscentrum van Brugge. Deze parkachtige kantoorzone is herbestemd voor bewoning. Dit gebeurt door middel van een duurzame verdichting met veel aandacht voor behoud en verbetering van de bestaande ruimtelijke kwaliteit. De herontwikkeling van dit gebied was bovendien een goede gelegenheid om een uitspraak te doen over hoe ontwikkelingen buiten het historische centrum de stedelijke identiteit kunnen bevestigen en versterken. Hiermee wordt het verleden in het nu met de toekomst verbonden.

Nieuw Brugge legt de verbinding tussen de historische binnenstad en het gebied hier direct omheen

Met Nieuw Brugge verbinden we een toekomstgerichte visie op leefbare stedelijkheid met het historische karakter van deze unieke stad.

Dankzij zijn historische uitstraling heeft Brugge internationale faam en aantrekkingskracht. Het centrum is als Unesco werelderfgoed een van de belangrijkste Vlaamse toeristische trekpleisters. Tegelijkertijd is het een levendige stad in ontwikkeling. In en vooral rondom dit centrum wonen zo’n 120.000 inwoners met behoefte aan een leefbare stad. Daarvoor is de ring direct rond de binnenstad essentieel.

Om het landschap te beschermen zet Vlaanderen bovendien in op inbreiding en stedelijke verdichting, wat tegelijkertijd ook perspectief biedt op een kwaliteitsslag voor het stedelijk gebied. DELVA presenteert Nieuw Brugge als een nieuwe referentie voor deze ontwikkeling.

Elk deelgebied is geïnspireerd op een herkenbaar Brugs monument

Het stedenbouwkundig concept

DELVA is door de ontwikkelaar benaderd om een ruimtelijk en stedenbouwkundig concept, op te stellen voor dit gebied. Als antwoord hierop hebben we een compact stedenbouwkundig plan gemaakt dat naadloos aansluit op de bestaande omgevingsstructuur en de actuele kwaliteiten van de plek viert en versterkt. Om dit voor elkaar te krijgen is het plan verdeeld in drie verschillende zones met elk hun eigen typologie qua bebouwing en landschap. Elk type bebouwing is geïnspireerd door typische Brugse iconische gebouwen. Door de landschappen in elkaar over te laten lopen en de barrières die door gemotoriseerd verkeer kunnen ontstaan ondergronds te plaatsen ontstaat in alle verscheidenheid toch eenheid.

De drie deelgebieden sluiten in beeldtaal en schaal aan op de omliggende structuur. Het landschap werkt als verbindend element

Drie Typologiën

Het plan heeft een sterke relatie met de Brugse identiteit. Voor de drie verschillende gebouwtype is geput uit drie stedelijke iconen. Door deze opnieuw te interpreteren is ruimte gecreëerd om deze identiteit te verlevendigen en ook in de toekomst te laten evolueren.

Het collectief wonen

De houten torenwoningen

De handelshuizen

De twee handelshuizen grijpen terug naar het Sint Janshospitaal. Naast de kenmerkende vormentaal zijn de open ruimtes, royale plint en toegankelijke ligging beeldbepalend. Ze omkaderen en verheffen bovendien het Kasteel de Borrekens als entreegebouw van het plangebied.

De bestaande monumentale bomen worden behouden en aangevuld en geven het gebied een parkachtige beleving

De torenwoningen halen met hun hoogte inspiratie uit het Belfort. Tegelijkertijd zijn het ook duidelijk actuele vertalingen van de modernistische stedenbouwkundige structuur waarop het gebied aan de noordzijde aansluit. De houten constructie in combinatie met de bosrijke situering en het groene dak zorgen ervoor dat de hoge dichtheid op dit gebied ervaren kan worden als een groene stedelijke oase.

Het blok voor collectief wonen is geïnspireerd op het Begijnhof. Het is een intiem blok van compacte zelfstandige woningen gepositioneerd om een collectief park. Het worden duidelijk individuele woningen waarbij de afwerking en materialisering zorgen voor eenheid. De belangrijkste verbindende factor is echter de gedeelde tuin en de landschappelijke invulling daarvan.

Elk nieuwe gebouw is zorgvuldig in schaal en uitstraling afgestemd op het bestaande stedelijke netwerk

Het plan maakt volop ruimte voor traag en lokaal verkeer met goede fietsverbindingen en wandelpaden, auto's parkeren onder het terrein

Een parkachtig stadslandschap

In het landschap worden de bestaande monumentale bomen behouden en verder aangevuld. Ook wordt de bestaande vijver vergroot. Rustige wandelroutes tussen de verschillende woongebieden zorgen voor een ontspannen sfeer. Deze wordt versterkt door alle parkeerplekken en bijbehorende faciliteiten ondergronds geplaatst in een parkeergarage voorzien van natuurlijke ventilatie. In het gehele plan is zo veel mogelijk aandacht besteed aan natuurinclusieve oplossingen en bouwmaterialen.

Het parkachtige landschap maakt een hoge dichtheid mogelijk met een aangename gemeenschappelijke belevingssfeer

Locatie
Brugge
Status
Stedenbouwkundig plan - Landschapsplan
Opdrachtgever
ION, Volus
Samen met
Renders: Vivid Vision
Sumanth Subbarao