Ringdijkpark - Schiphol Haarlemmermeer

Oplevering extensief landschapspark aan de rand van de luchthaven Schiphol.

Landschapspark aan de rand van de luchthaven Schiphol

Ruimtelijk concept Ringdijkpark

Landschappen in dialoog

De context is een palimpsest van over elkaar liggende ijkmomenten in de ruimtelijke ontwikkeling. De landschappelijke entiteiten van dit stukje typisch Hollands landschap (ringvaart, dijk en polder) worden niet weggevaagd maar gaan in dialoog met het toekomstige ruimtelijk ontwerp van het Ringdijkpark.

In eerste instantie wordt geluisterd naar de plek waarna inzicht ontstond hoe de plek op zijn eigen wijze hedendaagse functies en wensen als vanzelf in zich kan opnemen. De bestaande landschappelijke waarden worden versterkt en versmelten zo met de hedendaagse functies. Een waar buurtpark ontstaat, geënt op deze specifieke en bijzondere plek.

Ruimtelijk en sociaal

Het site is een lang gerekte zone tussen het historisch wonen aan de Ringdijk en de economische activiteiten van de luchthaven Schiphol. Het ontwerp Ringdijkpark maakt het mogelijk om twee diverse functies (wonen en werken) op een korte afstand van elkaar plaats te laten vinden. Dit zonder dat ze elkaar in hun kerngedachte, kerntaken beïnvloeden. Het ontwerp Ringdijkpark gaat, in de zoektocht naar zijn perfectie verder dan het plaatsen van een buffer tussen de twee functies. Het creëert tegelijkertijd een recreatieve, sociale, esthetische en ecologische groene zoom. Een groene ruimte met een verhaal die een intensieve meerwaarde oplevert op wijkniveau maar ook een bijdrage kan leveren in het grote geheel van recreatieve netwerken en ruimtelijke structuren. Het Ringdijkpark vormt straks het scharnierpunt tussen de Ringvaart en het Geniepark (onderdeel van de Stelling van Amsterdam).

Zicht op de promenade met zit- en speelelementen

Plankaart

Dynamisch en toekomstbestendig park.
Het verschuiven van grond zorgt voor een geaccidenteerd park en vormt de basis van de ruimtelijke buffer richting Schiphol Oost. Grond voor dit spel van talud komt uit het te creëren wateroppervlak. Het wateroppervlak, een stille ruimte waar fauna en flora zege viert. Een waterplein dat de recreant op afstand houdt van de dijkwoningen. Op een eenvoudige en logische manier nestelen alle gewenst activiteiten en randvoorwaarden zich moeiteloos in het Ringdijkpark. Het ontwerp van het Ringdijkpark stuurt de functies van het park. Vanaf de ringdijk volgt eerst een sloot dan een dijkje (het achterpad voor de dijkwoningen), het open grootse water, de vrije velden voor tal van activiteiten, de verhoogde promenade met zitgelegenheden om daarna te besluiten met het spel van taluds met rijke beplanting. Het geheel wordt aan deze zijde omsloten door een laan van bomen.

Duurzaamheid van het park zit in de toekomstbestendigheid. Het krachtige lijnenspel en de daarmee gecreëerde ruimtelijke configuratie vormt de basis voor een dynamisch bestaan van het Ringdijkpark.

Zicht vanaf het pad over het speelveld en de verhoogde promenade

Zicht op het park en het open water vanaf het nieuwe dijkje

Landschapspark aan de rand van de luchthaven Schiphol

Landschapspark aan de rand van de luchthaven Schiphol

Locatie
Schiphol Haarlemmermeer
Status
Uitgevoerd
Opdrachtgever
S.A.D.C. - gemeente Haarlemmermeer