Ringersplein - Alkmaar

Alkmaars bedrijventerrein Overstad wordt ontwikkeld en ondergaat de komende jaren een totale gedaanteverwisseling. Van verhard bedrijventerrein naar een aangenaam gebied met reuring waar gewoond, gewerkt, gewinkeld en uitgegaan wordt. De stenige uitstraling die het gebied nu heeft verdwijnt en maakt plaats voor groene oase.

Dit is het eerst merkbaar rondom de voormalige chocoladefabriek van Ringers. Hier zal nieuwbouw herrijzen en zowel de Ringersfabriek als het winkelcentrum krijgen een makeover. Het Ringersplein vormt het hart van deze ontwikkeling, dat in het teken staat van verblijven, ontmoeten en activiteit. Een plek waar je ’s zomers met je picknickmand onder de bomen verkoeling zoekt en waar je ’s winters op een ijsbaantje schaatst. Horecavoorzieningen rondom het plein en kleinschalige evenementen zullen het plein activeren en zorgen voor de nodige reuring.

 

Het Ringersplein als onderdeel van de binnenstad en reagerend op zijn context

 

Het gebied transformeert in een groen verblijfsgebied waar fietsers en voetgangers centraal staan, waar veel ruimte is voor bomen, bloemen en gras en voorzien van aantrekkelijke verblijfsplekken voor inwoners van de hele stad. 

Ringerskwartier als bruisend hart

De Overstad met het Ringersplein wordt een onderdeel van de binnenstad, maar met het behoud van een eigen identiteit. Dit geldt voor zowel de bebouwing en programmering (grootschalige detailhandel) als voor de openbare ruimte. Deze vormt de schakel tussen de binnenstad en Overstad en zal een aanvulling zijn op de huidige openbare ruimtes.

Het Ringersplein als toevoeging aan de binnenstad

Groene promenade onderdeel van de kanaalzone

Het Ringersplein wordt ingeschreven in de groene lijn van de Kanaalzone. Het plan onderschrijft de ambitie van de gemeente om deze zone maximaal te vergroenen. Het Ringersplein is een van de groene parels aan deze lijn en staat in het teken van verblijven, ontmoeten, flaneren, sporten, genieten en verwonderen. De lijn wordt aangevuld met een verscheidenheid aan plekken die allemaal verschillend geprogrammeerd worden.

Het Ringersplein als groene parel in de Kanaalzone

Verlaagde kade als start van het ringersplein

De verlaagde kade zien we als de start van het plein en vormt de basis voor het nieuwe ontwerp. De ambitie is de verlaagde kade uit te breiden en de vormentaal op het plein en in de groene zones door te zetten. Zo ontstaat een onlosmakelijke verbondenheid tussen de verlaagde kade en de verblijfsplekken op het plein.

De verlaagde kade als basis voor de herinrichting

Het Ringersplein als plek voor ontmoeting en activiteit

Het Ringersplein

Het plein wordt een bruisend hart binnen Alkmaar en zal geactiveerd worden door de omliggende horeca met terrassen, het Stadsstrand, de verlaagde kade en de evenementen die op het plein georganiseerd kunnen worden zoals bijvoorbeeld een foodtruck festival. De multifunctionele pleinruimte voor de entree van de Ringersfabriek herstelt de historische verbinding tussen de fabriek en het water, en geeft het gebouw opnieuw een adres. Het pleinvlak met fonteinen zorgt voor activiteit en reuring op dit plein in de zomer, maar kan ook gemakkelijk uitgezet worden tijdens evenementen. In de winter zal het dienst kunnen doen als schaatsbaantje.

Doelstellingen Ringersplein

Rignersplein op een normale dag

Ringerplein met een food-truck festival

Ringersplein op een zonnige dag

Ringersplein tijdens een optreden

Herstellen van de ruimtelijke relatie tussen de Ringersfabriek en het Noordhollandsch Kanaal

Grote groenvlakken verzachten het plein en breken de ruimte. Hierdoor zal het meer aanvoelen als stadspark dan als plein. 

Het groen kan gebruikt worden tijdens evenementen, maar biedt tevens ruimte voor ontmoeting, ontspanning en sport en draagt bij aan de vergroting van de biodiversiteit in het gebied.

Het vernieuwde Ringersplein

Locatie
Alkmaar
Status
Deels uitgevoerd, tweede fase in ontwikkeling
Opdrachtgever
Gemeente Alkmaar, Stadswerk072, BPD, Ten Brinke en AM
Samen met
Climmy Schneider en Ton Muller, Lith Advies