Rotte - Rotterdam

Voor de Rotte ligt de ambitie om de rivier en haar omgeving te zien als een centrale buitenruimte van Rotterdam. Een buitenruimte die de uitstraling van de stad versterkt en voor betere leefkwaliteit zorgt. Een kwaliteitsimpuls op schaal van de wijk en de stad. Recreatie, sociale activatie, natuurontwikkeling, opstarten van ecologische processen, duurzame zuivering van water en het creëren van een klimaatbestendig watersysteem om te resulteren in een verbeterde leefkwaliteit voor Rotterdam.

De historische betekenis van de Rotte, de prachtige plekken langs het water en de potentie van de doorgaande structuur pleiten voor het krachtig neerzetten van de rivier als een herkenbaar element; een groene levensader in de stad. 

Dit bereiken we door een drietal ingrepen: ten eerste het versterken van het lineaire karakter door het introduceren van één herkenbaar Rotte-profiel, ten tweede via de Rotte het omliggende landschap de stad in trekken en ten derde het toevoegen van een Rotte-deksloof als duidelijke vormentaal langs de rivier.
 In het toekomstperspectief zijn enkele plekken langs de Rotte uitgewerkt die deze uitgangspunten en ambities integreren en uitwerken op een specifieke context.

Het nieuwe ontwerp voor de Rotte combineert de drie ingrepen: een basisprofiel waar de auto te gast is, het doortrekken van het omliggende landschap en een herkenbare deksloof langs de rivier.

Het verbeteren van de Rotte betekent ook het verbeteren van de waterkwaliteit. Dit wordt gedaan door het doorspoelen van de Rotte met water vanuit de Maas en het vergroenen van de rivier. Hierdoor zal de biodiversiteit verbeteren en de rivier aantrekkelijker worden voor waterrecreatie.

Zes plekken langs de Rotte waar verschillende initiatieven en ambities samenkomen. Drie van deze plekken worden hieronder uitgewerkt.

Aan de Crooswijkse bocht verandert het basisprofiel en deksloof naar het Rottepark met zitrand

In het verlengde van de Jacobsplaats zal een groen park aan de Rotte gerealiseerd worden die de schakel vormt met het Binnenrotteplein. Ook wordt de Jakobsbrug vervangen waardoor kleine boten tot diep in het centum van Rotterdam kunnen komen. Het park zal worden voorzien van ligweides die de gebruiker een aangenaam uitzicht geeft op de voorbijgaande sloepen en de Binnenrotte.

De Leuvekolk is de plek waar de Rotte in de toekomst verbonden wordt met de Nieuwe Maas. Daarnaast wordt de kolk actief geprogrammeerd zodat deze weer onderdeel wordt van de binnenstad: De waterkwaliteit wordt aangepakt door de vistrap in combinatie met recreatie aan de vlonder.

De Rotte binnen het programma Rivieroevers, Rotterdam

Elke opgave binnen het project van de Rotte wordt getoetst aan de fundamenten: wateropgave, placemaking, continuïteit, biodiversiteit, waterkwaliteit, bevaarbaarheid

De Rotte binnen het programma Rivieroevers – Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft als doel gesteld om een programma uit te werken voor de rivieren en hun waterfront. Met een duidelijk naar voren geschoven ambitie: de leefkwaliteit verbeteren en de natuur in de stad ontwikkelen.

De Rotte als een van de projecten binnen het programma Rivieroevers


Specifiek voor de Rotte, ligt er de ambitie om in de toekomst de rivier en haar omgeving te zien als een centrale buitenruimte, midden in het hart van Rotterdam. Een ruimte die de uitstraling van Rotterdam versterkt en zorgt voor betere leefkwaliteit. Een kwaliteitsimpuls op schaal van de wijk en de stad.

Recreatie, sociale activatie, natuurontwikkeling, opstarten van ecologische processen, duurzame zuivering van water en het creëren van een klimaatbestendig watersysteem om te resulteren in een verbeterde leefkwaliteit voor Rotterdam.

 

Elke opgave binnen het project van de Rotte wordt getoetst aan de fundamenten:
wateropgave – placemaking – continuïteit – biodiversiteit - waterkwaliteit – bevaarbaarheid.

 

Het Rotte Profiel


De historische betekenis van de Rotte, de prachtige plekken langs het water en de potentie van de doorgaande structuur voor routing pleiten voor het krachtig neerzetten van de rivier als een element. Hierdoor kan de Rotte haar positie in de stad terugwinnen als groene levensader, die herkenbaar is voor de gebruiker. Dit bereiken we met drie ingrepen die het Rotte-profiel kenmerken:


Ingreep 1 – Basisprofiel: ontworpen voor langzaam verkeer, de auto te gast

De eerste ingreep is het versterken van het lineaire karakter door een duidelijke focus te leggen op de padenstructuren en routing. Dit realiseren we door het toepassen van het Rotte-wegprofiel waarin de auto te gast is. Hiermee vormen de rivieroevers een verbinding tussen de bruisende stad Rotterdam en
zijn rustig recreatief ommeland.

Doortrekken van het landschap langs de Rotte, Basisprofiel: ontworpen voor langzaam verkeer, de auto te gast

Ingreep 2 – Doortrekken van het landschap langs de Rotte

De tweede ingreep is het doortrekken van het landschap vanuit het ommeland Rotterdam in,
door de kades te voorzien van een doorgaande groene zone met gras en bomen.

Ingreep 3 – Rotte deksloof in historische vormentaal van de kunstwerken in de Rotte

We introduceren de Rotte-deksloof , die qua vormgeving refereert aan de historie van de Rotte, interessante plekken markeert en voorziet in de nodige informatie. Samen met de deksloof speelt het basisprofiel in op de context.

De kades worden voorzien van een doorgaande groene zone met gras en bomen

De Rotte-deksloof, die qua vormgeving refereert aan de historie van de Rotte, interessante plekken markeert en voorziet in de nodige informatie

Een robuust watersysteem voor de Rotte


Om de groeiende relatie tussen de stad en de Rotte te ondersteunen, is het nodig om de beperkte waterkwaliteit van de rivier aan te pakken. De huidige lage kwaliteit van het water ontstaat met name door geringe doorspoeling van de rivier en door de grote hoeveelheid nutriënten in het water.

Dit leidt tot kroos- en algvorming, maar ook tot stankoverlast, vissterfte en een lage biodiversiteit. Deze problemen willen we verbeteren door de Rotte door te spoelen met water uit de Maas en door het vergroenen van de rivier. Hierdoor verbetert de biodiversiteit en wordt de rivier aantrekkelijker voor waterrecreatie.

Het maken van een robuust watersysteem van bron tot monding

Water-strategie op drie niveaus

De deksloof als zowel esthetisch 
en functioneel element om het opgevangen water van de daken 
en straten af te voeren naar de Rotte

De plekken langs de Rotte waar verschillende initiatieven en ambities samenkomen

 

De plekken langs de Rotte waar verschillende initiatieven en ambities samenkomen: Rotte hub – Crooswijkse Bocht – Noordplein – Binnenrotte/Haagseveer – Delftsevaart en Kerkplein –  Steigersgracht en Leuvekolk

 

Plekken aan de Rotte

Crooswijksebocht: In de Crooswijksebocht wordt het karakter van de buitenstedelijke Rotte doorgetrokken in de vorm van het Rottepark. Het park verbindt de Crooswijksebocht met de Rotte waarbij de stenige ruimte plaatsmaakt voor een lommerrijk park waar ontmoeting en activiteit centraal staan.

Aan de Crooswijkse bocht verandert het basisprofiel en deksloof naar het Routepark met zitrand

Crooswijkse bocht met plek voor boten langs de vlonder

In het verlengde van de Jacobsplaats wordt een groen park aan de Rotte aangelegd, die de schakel vormt met het Binnenrotteplein

Lombardkade en Linker Rottekade

De Lombardkade wordt nu nog gedomineerd door geparkeerde autoʼs. Contact met de Rotte ontbreekt. Door het verplaatsen van de parkeerplekken is het mogelijk het voorgestelde Rotte-profiel toe te passen langs de Rotte. Hierdoor komt de Lombardkade weer in contact te staan met het water.
 In het verlengde van de Jacobsplaats wordt een groen park aan de Rotte aangelegd, die de schakel vormt met het Binnenrotteplein. Het park biedt plek voor een uitspanning die, samen met de inrichting van de openbare ruimte, de plek activeert. Het park krijgt ligweides die de gebruiker een aangenaam uitzicht geeft op de voorbijgaande sloepen en de Binnenrotte.

Jacobsbrug wordt vervangen

Daarnaast wordt de Jacobsbrug vervangen door een brug met een hogere doorvaarthoogte. Hierdoor kunnen kleine sloepen met een maximale diepgang van 50cm over de tunnelbak varen en wordt het Haagseveer en het Kerkplein ook bereikbaar voor kleine schepen. Dit activeert de Rotte en zijn kades, wat de openbare ruimtes langs de Rotte ook aantrekkelijker maakt.

Zicht op nieuwe Sint-Jakobsbrug met paviljoen Leuvekolk en Steigersgracht

Ontwerp Leuvekolk 
met de trap naar de kanoverhuur 
en de vistrap

Leuvekolk verbindt waterstructuren en verbetert waterkwaliteit


De Leuvekolk is de plek die de Rotte in de toekomst verbindt met de Nieuwe Maas. Nu is deze fysieke verbinding er niet, maar de nieuwe waterinlaat met vispassage worden beide waterstructuren weer met elkaar verbonden. Dit verbetert de waterkwaliteit en biedt mogelijkheden voor migratie van allerlei vissoorten. Het actief programmeren van de kolk maakt deze weer onderdeel van de binnenstad.

Bruisende binnenstad

Vaak wordt een vistrap puur functioneel benaderd, met weinig aandacht voor de inpassing van dat element en de beleefbaarheid. Het beleefbaar maken van dit bijzondere element en het aanhaken van andere voorzieningen activeert het gebied en maakt het onderdeel van de bruisende binnenstad. Ook de Rotte zelf wordt beleefbaar door het aanbrengen van een lange vlonder, die ook dienst doet als aanmeervoorziening.

Leuvekolk waar de waterkwaliteit wordt aangepakt door de vistrap in combinatie met recreatie aan de vlonder

De Rotte binnen het programma Rivieroevers - Rotterdam

Lees hier het boekwerk van de Rotte.

Locatie
Rotterdam
Status
Studie
Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam
Samen met
Skonk en Witteveen+Bos