Arenapoort - Amsterdam

Na jaren van relatieve rust staat het gehele ArenAPoort-gebied op het punt om te gaan transformeren. Het gebied wordt overspoeld door vele plannen, ambities en initiatieven van eigenaren en ontwikkelaars, maar door het ontbreken van een eenduidige en sterke visie voor het gehele gebied, worden de plannen autonoom ontwikkeld en ontbreekt de samenhang. DELVA heeft in opdracht van en samen met de gemeente Amsterdam het raamwerk voor ArenAPoort opgesteld. Dit raamwerk vertelt het verhaal van ArenAPoort, legt de hoofdstructuur vast, geeft richting aan de ontwikkeling en maakt plannen toetsbaar door de opgestelde spelregels en principes. Hierdoor zullen de verschillende ontwikkelingen de dialoog aangaan en elkaar versterken, waardoor Arenapoort zal ontwikkelen tot een volwaardig deel van Amsterdam.

ArenAPoort zal ontwikkelen tot een goed stuk stad, met fijne straten, dynamiek en levendigheid, maar ook plekken waar je de luwte kunt opzoeken. Een stedelijk gebied met wonen en werken, en entertainment, sport, leisure. Hierom is het gebied gebaat bij een verdichtingsslag in bebouwing, gebruikers en voorzieningen. Met deze verdichtingsslag ontstaat de kans om het verschil tussen de anonieme grootschaligheid aan de westkant en de kleinere schaal aan de oostkant te verkleinen en ArenAPoort als één samenhangend centrumgebied te laten ontwikkelen. Door de strategische ligging tussen Amsterdam en Utrecht met intercity station Bijlmer Arena in het hart, is Arenapoort ultiem verboden en een uitgelezen gebied om deze verdichtingsslag te realiseren. Daarmee draagt ArenApoort bij aan de woningopgave (koers 2025), het spreiden van de drukte in Amsterdam (Stad in Balans) en het bevorderen van bewegen en gezondheid (Bewegende Stad).

Strategische ligging tussen Amsterdam en Utrecht met intercity station Bijlmer Arena in het hart, is Arenapoort ultiem verboden en een uitgelezen gebied om deze verdichtingsslag te realiseren

Vier ruimtelijke ambities voor ArenAPoort

Van campusmodel van monofunctionele torens en parkeervelden, naar diverse stadswijk met stedelijke blokken en straten

Reeks van pleinen als backbone van Arenapoort voor langzaam verkeer en activiteit

Bestaande verkeersstructuur benutten:
Autoluwe binnenwereld en gekoppelde parkeergarages

Verbeteren van de doorwaadbaarheid voor langzaamverkeer

ArenAPoort is gebaat bij een verdichtingsslag in bebouwing, gebruikers en voorzieningen

ArenAPoort West en Oost kennen beide een andere stedenbouwkundige structuur wat vraagt om twee verschillende strategieën. In West wordt het campuslandschap doorontwikkeld tot stedelijke blokken met een goede doorwaadbaarheid en stedelijke openbare ruimte. Aan het torenlandschap worden plinten toegevoegd die rooilijnen vormen en waar mogelijk hoogbouw toegevoegd. Oost wordt gekenmerkt door een stedelijk weefsel, maar is op plekken niet goed leesbaar. Daarom worden er op strategische plekken ingrepen gedaan waardoor de leesbaarheid wordt verbeterd en zal hoogbouw op bepaalde plekken de dichtheid verhogen.

ArenAPoort West en Oost kennen beide een andere stedenbouwkundige structuur wat vraagt om twee verschillende strategieën

Raamwerk kaart voor de doorontwikkeling van Arenapoort

Programma dat wordt toegevoegd aan het gebied

Locatie
Amsterdam
Status
Stedenbouwkundig kader
Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam
Samen met
DELVA - Gemeente Amsterdam