Het Stationskwartier - Amsterdam

Na jaren van relatieve rust staat het gehele ArenAPoort-gebied op het punt om te gaan transformeren. DELVA heeft in opdracht van en samen met de gemeente Amsterdam het raamwerk voor Arenapoort opgesteld (klik hier). Als vervolg hierop is in opdracht van DELTA Development Group en SENS Real Estate er een ambitiedocument opgesteld voor de ontwikkeling van het Stationskwartier, een plot waar drie grote ontwikkelingen gaande zijn en waar een gemeenschappelijke visie en een goede afstemming cruciaal is.

Stedenbouwkundige tools

Verschillende eiegenaren

Vier eigenaren plus de gemeente vormen samen ‘Het Stationskwartier’’ Amsterdam Zuidoost 

The Urban Edge

Urban Edge: een continue plint als basis voor een eenduidig care ‘Stationskwartier’. Binnen geheel Arenapoort-West onderscheiden we 3 carrés (Stationskwartier - Urban Interactive District - Dreefkwartier)

Gelaagd Landschap

Het beperkte groene maaiveld continueert zicht in getrapte groene ruimten aan de voet van de torens

Hoogbouw

De groene sokkels worden bezet met torens van diverse hoogtes. Samen creëren ze een spannend ensemble

Water

'Het Stationskwartier' werkt als een collectief qua mobiliteit, biodiversiteit, programma maar ook qua wateropgave. Open water en diverse waterbuffers creëren een integraal systeem. 

Parkeren

'Het Stationskwartier’ faciliteit een gezamenlijke mobiliteitshub aan het station Bijlmer

Van campusmodel met monofunctionele torens en parkeervelden, naar een diverse  stadswijk met stedelijke blokken en straten.

Locatie
Amsterdam Arenapoort
Status
Studie
Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam, DELTA Development Group en SENS Real Estate