Urban Interactive District - Amsterdam

Ontwerp Urban Interactive District

Het doel van het ontwerp van UID is om een aangename plek te creëren waar het prettig verblijven is op elk moment van de dag. De nu nog ongebruikte ruimte wordt aangevuld en verdicht. Een nieuw plein wordt toegevoegd dat zal versmelten met de omringende publieke binnenruimten. Er ontstaat een open, toegankelijk en kleinschalig ‘district’ dat maximaal verbonden is met zijn omgeving, en waar uitgaan en prettig wonen gecombineerd gaan worden zonder elkaar te storen. Winy Maas, mede-oprichter van MVRDVen ontwerper van UID, licht toe: “Er ontstaat een serie nieuwe stedelijke blokken die zorgen voor mooie, levendige en intieme straatruimten. Iets wat ernstig nodig is in Zuidoost”.

Verschillende functies

UID maakt ruimte voor verschillende doelgroepen én sluit naadloos aan op de ambitie om een programmatische invulling te realiseren die daadwerkelijk een stedelijk gebied maakt. Wonen bestaat uit huurwoningen met vrije sector huur (circa 540) en sociale huurwoningen beoogd voor studenten (circa 410).

Het hoogwaardige kantoorprogramma in UID van circa 30.000 m2 biedt ruimte voor werken en ontmoeten. De kantoorfunctie krijgt een campusachtige invulling, waarbij zichtbaarheid, interactie en beleving de uitgangspunten zijn. De foodhall in de plint
van het gebouw en het restaurant op het niveau van het daklandschap verwelkomen de verschillende kantoorgebruikers en UID bezoekers dagelijks.

Aanzicht Urban Interactive District vanaf de Arenaboulevard

Aanzicht Urban Interactive District vanaf de Entree

Zichtbaarheid, een levendige omgeving en uitstekende bereikbaarheid met zowel openbaar vervoer als met de auto zijn kenmerken van het luxe hotel met circa 300 kamers. Op de begane grond wordt de lobby van het hotel verbonden met het theater. Het theater met 1.600 zitplaatsen vormt een belangrijke stedelijke ‘trekker’ van het gebied.

Het hoogstedelijke programma wordt verder ingevuld met diverse restaurants, cafés, alsook eigentijdse leisurefuncties.

UID wordt ‘Paris Proof’ ontwikkeld

UID heeft als ambitie een vooruitstrevend district te worden met een innovatieve invulling van het energiesysteem, die uitvoering geeft aan het Klimaatakkoord van Parijs. Een ‘schoon’ voorbeeld voor hoogstedelijk verdichten en verduurzamen. De gebouwen zijn ontworpen op een lage energiebehoefte en een substantieel deel van de gebouwgebonden hoeveelheid energie wordt op de locatie duurzaam en dus hernieuwbaar opgewekt. Om het duurzaamheidsniveau te toetsen wordt voor alle blokken een ambitieniveau van BREEAM excellent nagestreefd.

Voor het opwekken en het leveren van energie maakt UID gebruik van twee kringlopen: een thermisch grid en een elektrisch grid. Met het thermische grid wordt UID volledig gasvrij ontwikkeld en maakt het gebruik van bodemenergie via geothermische warmte-koudeopslag in de bodem. Met deze warmte-koudeopslag wordt in UID de meest duurzame opwekking bereikt. Met het elektrische grid wordt een substantieel deel van de gebouwgebonden energiegebruik bereikt binnen UID en daarmee voldoet deze ontwikkeling dan ook aan de toekomstige BENG indicatoren.

Hoofdplein: Hart van UID

Herkenbaar hart door boompalen en iconische vloer

Ontwerpers van UID

Het stedenbouwkundig plan is ontworpen door architectenbureau MVRDV. Dit bureau verzorgt ook de supervisie voor de vervolgfasen en het architectonische ontwerp van één van de vier clusters. Het ontwerp voor de overige drie clusters wordt nader ingevuld, alsook voor de parkeergarage. DELVA Landscape Architects heeft het schetsontwerp van de openbare ruimte verzorgd en zal ook het verdere ontwerp van de openbare ruimte voor haar rekening nemen.

OMC

OMC is een samenwerkingsverband tussen AM, Ballast Nedam Development en ING. Amsterdam werkt sinds 1996 samen met deze combinatie aan de ontwikkeling van het gebied.

Link naar de UID website
Locatie
Amsterdam Zuid-Oost
Status
Stedenbouwkundig plan + Definitief Ontwerp plein en openbare ruimte + Definitief ontwerp daktuinen
Opdrachtgever
m en Ballast Nedam Development
Samen met
MVRDV, Smitsrinsma, ONE.GO, C-Concept Design, DGMR Adviseurs