VDMA – Join The Stage - Eindhoven

Het VDMA-terrein in het centrum van Eindhoven zal met Join The Stage transformeren tot een levendige stedelijke hub met woningen, kantoren en openbare ruimte – een podium voor iedereen. Een uniek Brabants Stadsbos vormt het natuurlijke hart van het VDMA terrein. Een groene, stille plek midden in de stad, met een vrij toegankelijke rondloop.

Het VDMA terrein in vogelvlucht

Balans in diversificatie  

Het ontwerp van het plan dat een oppervlakte van circa 75.000 vierkante meter beslaat, geeft invulling aan een duurzaam en inclusief programma voor wonen, werken en inspireren, waarbij het creëren van balans in diversificatie een belangrijk uitgangspunt is. Vijf nieuwe, duurzame gebouwen gaan de dialoog aan met vier bestaande waardevolle gebouwen van de Zusterflat, Luciferfabriek, Garage aan de Vestdijk en de chauffeurswoning aan de Raiffeisenstraat. Zo ontstaat op stedelijk niveau een complementaire mix tussen klein, middelgrote en grote gebouwen. Het plan vormt de perfecte overgang tussen de binnenstad, stationsomgeving en omliggende woonwijken.

Het plan vormt de perfecte overgang tussen de binnenstad, stationsomgeving en woonwijken

Verdichten gaat hand in hand met radicaal vergroenen.

Brabants Stadsbos

Het ontwerp voor het VDMA (Van der Meulen-Ansems) terrein in het centrum van Eindhoven omvat een uniek stadsbos dat een derde van het terrein beslaat. Het plan geeft invulling aan een duurzaam en inclusief programma, waarbij het creëren van balans in diversificatie een belangrijk uitgangspunt is.

VDMA is een uitgebalanceerde mix van wonen, werken en inspireren. Het creëert hoogstedelijk wonen voor zo veel mogelijk verschillende doelgroepen naast een inspirerende werkomgeving. VDMA voegt een breed palet aan groene, kwalitatief hoogwaardige, klimaatadaptieve en toegankelijke ruimtes toe aan het bestaande stedenbouwkundige netwerk van Eindhoven. Het concept is gericht op het creëren van herkenbare en karakteristieke plekken die mens en natuur samenbrengen in een stedelijke omgeving met volop ruimte voor groen. Een plek waar duurzaamheid en circulariteit de boventoon voeren en waar biodiversiteit en gesloten ecosystemen aan de basis liggen.

Het omvangrijke Brabants Stadsbos maakt van VDMA een ecologische hotspot die samen met  de groenstructuren langs de Dommel, een ecologisch netwerk van formaat vormen met relevantie en betekenis voor de regio. Het Brabants Stadsbos is een zorgvuldig aangeplant bos dat op een natuurlijke manier zal uitdijen tot een echt stuk volwassen stadsnatuur met bijzondere ecologische én sociale functies. Een icoon in de stad. Dit inheemse bos van zo’n 3.800 m2 is niet alleen een fijne plek voor insecten, reptielen, vogels en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen.

Het is een plek voor rust, ontmoeting en educatie. Het stimuleert biodiversiteit, brengt natuurbeleving in de stad, vergroot de capaciteit van de waterberging in het gebied, vermindert hittestress, verbetert de luchtkwaliteit en heeft een positief effect op de fysieke en mentale gezondheid van zijn bewoners en bezoekers. Het stadsbos heeft een nat en een droog deel, gebaseerd op de twee karakteristieke bostypes in Brabant: de natte broekbossen en de droge gemengde bossen.

Het inheemse bos is een fijne plek voor insecten, reptielen, vogels en kleine zoogdieren.

 

3 hoofdelementen van VDMA: De Loop, Het Brabants Stadsbos en De Eindhovense laag

Tussen de bomen van het Brabants Stadsbos door zie je de karakteristieke Loop van VDMA

De Loop

De Loop is in eerste plaats een herkenbare en publiek toegankelijke route die alle delen van het plan met elkaar verbindt. De Loop brengt inwoners, bezoekers en gebruikers met elkaar en met de gebouwen, het bos en de sportdaken in verbinding. Hiermee draagt het volop bij aan de levendigheid en dynamiek van het terrein. Niet onbelangrijk, de Loop functioneert ook als een integraal ontworpen keten die ecologie, gezondheid,  hernieuwbare hulpbronnen en reststromen verbindt.  

De Loop verbindt alle verschillende onderdelen van het plan met elkaar

Het Nieuwe Stadsplein

Het entreeplein

In het verlengde van The Loop ligt het Entreeplein aan de Vestdijk. Hier wordt de toekomst onderzocht en beleefd. Het plein vormt een verlengde van het onderzoekslaboratorium van VDMA. Het benadert design in de breedste zin van het woord met als doel bevragen, activeren, discussiëren, inspireren en leren.

De Eindhovense laag

De Eindhovense Laag is een publieke vloer op hoogte. Een interactieve en vooral gezonde laag met onder andere  ‘street sports’, een openlucht gym, een klimmuur en een rooftop bioscoop.

De Eindhovense Laag: Sportvelden en andere buitenactiviteiten op hoogte

Deze ontwikkeling kan niet mogelijk gemaakt worden zonder een extreem gemotiveerd en kundig VDMA team, dat samen met de Gemeente, de Eindhovenaar en de buurt bouwt aan de stad van de toekomst. We zijn al begonnen.

Website VDMA
Foto's maquette: Frans Parthesius
Renders: Proloog / OMA
Locatie
Eindhoven
Status
Winnend ontwerp richting bouwaanvraag
Opdrachtgever
Being Development
Samen met
OMA, Diederendirrix, FABRICations, NulZes, DGMR, IMd, Techniplan, Rebel, Fakton, De Meeuw/VDL
Jeroen Jacobs