Dijk van een kop - Biesbosch

DELVA Landscape Architecture / Urbanism en Dingeman Deijs Architect presenteren het plan `Dijk van een Kop`. We grijpen de noodzakelijke dijkverzwaring bij de Kop van ‘t Land bij Dordrecht aan om er een toeristische attractie te creëren. “Een ruimte om te ontmoeten, te observeren of gewoon te wachten op de volgende fluisterboot. Boven op de dijk ervaar je het dynamische weidse getijdenlandschap. Vanuit de dijk spot je de vele watervogels op de zandplaten of bewonder je het nieuwe onderwaterleven van het Nationaal Park de Biesbosch.”

Behalve dat het landschap zelf verandert, komen ook de oorspronkelijke dieren en planten terug. Deze ecologische transformatie zal er eveneens toe bijdragen dat de Kop van ’t Land zal uitgroeien tot een ‘Dijk van een Kop’.

Dijk van een Kop in het dynamische getijdenlandschap

06.00h `Dijk van een Kop` bij eb. Spotters vergapen zich in de vroege ochtend aan de rijke flora en fauna.

12.00h `Dijk van een Kop` bij opkomend water. Het recreatief knooppunt ten midden van het uitgestrekte inter-getijdenlandschap.

18.00h `Dijk van een Kop` bij vloed. De dijk verdwijnt gedeeltelijk in het hoge water. Waterfauna toont zich rijkelijk aan het raam van de holle dijk.

Internationale verdragen openen Haringvlietsluis

Open verbinding tussen zee en achterland.

Eeuwenlang kon de zalm zwemmen tot aan de waterval in het Zwitserse Schaffhausen. Aan deze trek kwam een einde bij de bouw van de Haringvlietsluis in 1970.  Nota Veerman + Europese verdragen, onder aanmoediging van de Europese commissaris Potocnik, verplichten Nederland om de sluizen terug open te gaan zetten, en dit op korte termijn.

99 dijken verzwaren, Internationale verdragen openen Haringvlietsluis

Anticiperen op zeespiegelstijging, Sedimentatieproces riviermonding mogelijk maken

Anticiperen op zeespiegelstijging

Sedimentatieproces riviermonding mogelijk maken.

Het nieuwe buitendijkse gebied zal op een natuurlijke manier worden ingericht waar opslibbing vanuit de rivier en de zee weer kan plaatsvinden. Op korte termijn vergroot dit de bergingscapaciteit en de ecologische kwaliteit van het Haringvlietmeer-gebied, op lange termijn wordt de rivier omhoog getild en blijft vrije afstroom naar de zee gewaarborgd.

99 dijken verzwaren

De komende jaren nodigde dijkverzwaringen in Nederland.
Zeespiegelstijgingen en verhoogde rivierafvoeringen zorgen ervoor dat het huidige systeem van waterkeringen zal moeten worden verbeterd in Nederland.

Transformerende Deltamonding Haringvliet

Deltamoning Haringvliet 2050.
De herinrichting van het Haringvliet is een uitstekende kans voor innovatieve oplossingen.
Daarbij staan veiligheid en herstel van het natuurlijk systeem voorop.
Het tijdperk dat het Nederlandse volk leefde tegen water is voorbij.
Veel vooruitstrevender is het om vanaf vandaag te leren leven met het water.

Transformerende Deltamonding Haringvliet

Multifunctionele dijkverzwaring

Multifunctionele dijkverzwaring 

Meer dan waterkerend.
De multifunctionele dijkverzwaringen bieden nieuwe toekomstperspectieven voor de huidige manier van het omgaan met dijkverzwaringen. De holle dijk is een dijkversterking die zowel waterkering als gebouwd volume is.

Efficiënte dijkverzwaring 

Schuiven met budgetten.
Er wordt geschoven met budgeten en tijd. Het huidige plan gaat uit van kostbare damwanden en kunstwerken die voor een periode van 50 jaar veilig zijn. De multifunctionele waterkering is een alternatief die een zekerheid biedt voor 100 jaar.

Programma Dijk van een Kop

Schuiven met bestaand programma.
De noodzakelijke dijkverzwaring voor de `Kop van het Land` is de kans om naast een gedegen hoogwaterkering een nieuwe publieke ruimte te verwezenlijken.
Het bestaande programma dat moet wijken voor de dijkversterking binnendijks wordt geïntegreerd aan de binnenzijde van het nieuwe dijklichaam.

Er ontstaat een nieuw attractiepunt, zonder dat het landschap aangetast wordt door nieuwe bebouwing

Landscraper

Landscraper

Nederland was de wereldleider op het gebied van dijken bouwen en delta-technologie. Kunnen we deze positie terug winnen door verder te durven denken dan de traditionele dijkopbouw. Durven we het land te zijn van de land-scrapers.

Locatie
Biesbosch
Status
Onderzoek
Samen met
Dingeman Deijs