Geestwater - Lisse

Lisse Geestwater Waterlandschap woonwijk polder steven delva amsterdam Landschaparchitectuur Landscape Architecture Urbanism park natuur natuurpark waterpark amvest stek

Met landschap als ruimtelijke en economische grondslag verantwoord bouwen in het buitengebied

DELVA ontwerpt een spectaculair woon- en natuurontwikkelingsgebied in Lisse Geestwater. Met een hoogwaardig plan met 450 woningen in de polder zetten we het landschap in als ruimtelijke en economische hoeksteen om verantwoordelijk te bouwen in de natuur, en creëren we een nieuwe manier van natuurbewust ontwikkelen in het buitengebied.

Waar normaal in een polder een laag grond wordt aangebracht en daar woningen op worden gezet, hebben we met Geestwater de toevoeging van grond drastisch kunnen verlagen. We hebben de woningen op terpen gezet, zodat er omheen een waterrijk en fijn landschap ontstaat dat de verschillende opgaves van natuurontwikkeling, de wateropgave en het creëren van een aangenaam woonklimaat beantwoordt.

Met Geestwater zetten we in op een waterrijk woonlandschap dat de huidige natuurwaarde van de bestaande polder sterk verhoogt en het gebied omvormt tot een toegankelijke en unieke landschapsbeleving. Met intieme woonclusters, voorzien van kleinere privékavels en bebouwde parkeerfaciliteiten, creëren we veel ruimte voor een uitgestrekt waterlandschap, met groenblauwe uitlopers die zich tot alle uithoeken van het plan uitstrekken.

Lisse Geestwater Waterlandschap woonwijk polder steven delva amsterdam Landschaparchitectuur Landscape Architecture Urbanism park natuur natuurpark waterpark amvest stek

Tegelijkertijd reduceren we kosten met beperkte weginfrastructuur, vertraagde afvoering van het hemelwater (zodat er geen kolken of riolering hoeven te worden voorzien) en een veel kleiner oppervlakte voorbelasting en fundering. Zo creëren we dezelfde opbrengsten als bij een traditionele Vinexontwikkeling, maar met een veel intiemere woonkwaliteit, minder auto’s en directe toegang tot een 12 hectare groot waterlandschap.

Het landschap wordt medeauteur van de business case

Lisse Geestwater Waterlandschap woonwijk polder steven delva amsterdam Landschaparchitectuur Landscape Architecture Urbanism park natuur natuurpark waterpark amvest stek

We geven de natuur in Geestwater zo veel mogelijk de ruimte. Op basis van de bodemtypes vormen oppervlaktewater, natuurlijke oevers, plasdrasgebieden, broekbossen en bloemenweides de puzzelstukken van een natuurlijk en zichzelf onderhoudend landschap. Er ontstaan nieuwe habitats voor specifieke vlindersoorten, amfibieën, kleine vogels en een rijk arsenaal aan vogels. Zo maken we van Geestwater – nu nog een lege en ontoegankelijke polder – een bijzonder landschap waar mensen met plezier wonen en kunnen genieten van de natuur.

Locatie
Lisse
Status
Masterplan
Opdrachtgever
Gemeente Lisse, Amvest, Woonstichting Stek
Samen met
Buiting Advies, Houben / van Mierlo architecten, Aveco de Bondt, SmitsRinsma
Steven Delva
Emiel Swinnen